29.12.2019

Uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu

W pierwszą niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia obchodzimy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W Betlejem z Dziewicy Maryi narodził się Syn Boży, który wzrastał w atmosferze miłości i pokoju pod opieką Męża Sprawiedliwego – Józefa. Wpatrując się w obraz Świętej Rodziny pragniemy czerpać  z Niej przykład i siłę do wypełniania z prawdziwą wiarą i miłością ról, do których zostaliśmy powołani w życiu rodzinnym.

Niezwykle ważne jest wychowanie w rodzinie, ponieważ rodzice przekazują swoim dzieciom system norm i wartości, który będzie towarzyszyć im przez całe życie.  Wsłuchując się w przepiękną Liturgię Słowa pragniemy budować prawdziwe szczęście rodzinne na mocnym fundamencie wiary, bo jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko inne będzie na właściwym.  Jako, że jesteśmy dziećmi Bożymi powinniśmy kierować się w życiu rodzinnym dobrocią, pokorą, cichością, przebaczeniem,  miłością, która jest więzią doskonałości, a w naszych sercach niech rządzi pokój Chrystusowy o czym tak pięknie pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Kolosan. Św. Jan Paweł II, który jest patronem rodzin przekonywał, że „rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”. Módlmy się więc o umocnienie w wierze i miłości tak bardzo potrzebnych do wypełniania woli Bożej w życiu rodzinnym.