7.06.2020

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W Kościele obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedna z głównych tajemnic naszej wiary, której nie jesteśmy wstanie pojąć rozumem. Jest jeden Bóg w trzech Osobach: Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym.

Każdego dnia wykonujemy znak krzyża wierząc, że przez ten krzyż zostaliśmy Zbawieni. W czci, którą w ten sposób oddajemy Trójcy Przenajświętszej zawiera się niezwykła i niezgłębiona tajemnica Bożej Miłości. Czyniąc znak krzyża wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą: w miłosiernego i troskliwego Boga Ojca, Jezusa zrodzonego z Dziewicy Maryi, który stał się człowiekiem bliskim i obecnym w naszym życiu oraz Ducha Świętego, który napełnia nas Swoją niewyczerpaną mocą i mądrością. Znak krzyża to znak naszego przywiązania i wiary w Boga będącego w trzech Osobach.

 Św. Jan powiedział, że Bóg jest Miłością. Boska Miłość objawia się w najprostszych znakach, w najmniejszych rzeczach, w codzienności i relacjach z drugim człowiekiem. Każda życzliwość, uśmiech, poświęcenie w rzeczach małych naszych rodziców, ich troska i pracowitość to miłość, którą otrzymujemy od Boga. Jeśli mamy pokój w sercu, potrafimy wypełniać to jedyne i najważniejsze przykazanie Miłości prostej, cichej, pokornej, cierpliwej – możemy wtedy śmiało powiedzieć, że żyje w nas Bóg. Prawdziwe szczęście i radość osiągniemy wtedy, kiedy nasze życie zbudujemy na mocnym fundamencie wiary i niewyczerpanej Boskiej Miłości.  

Módlmy się: Boże nasz, w Trójcy Świętej Jedyny, przedwieczna i nieskończona Miłości. Użycz nam łaski doskonałej miłości Twojej. Nasza nadziejo jedyna, Panie, Boże nasz, wierzymy w Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Rozjaśnij ciemności naszych serc. Daj nam, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, abyśmy mogli wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen.