18.09.2016

Uroczysty odpust ku czci św. Stanisława Kostki – patrona naszej parafii

Dnia 18 września 2016 roku obchodziliśmy uroczystość wspomnienia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży a przede wszystkim patrona naszej parafii. Mszy świętej przewodniczył ks. Wojciech Skiba.

Ks. Wojciech w swoim kazaniu do wiernych zwrócił szczególną uwagę na ogromne znaczenie rodziny w życiu człowieka powołując się na dwa idealne wzory: Świętej Rodziny i rodziny św. Stanisława Kostki. Święta Rodzina słynie z prostego, zwyczajnego, pobożnego i skromnego stylu życia, stanowiąc niezrównany wzór cnót i doskonałości dla wszystkich ludzi. Wiara jest podstawą wszelkiej świętości, a taką była Święta Rodzina. Podobnymi wartościami kierowała się rodzina św. Stanisława Kostki, który wychowywał się w religijnej atmosferze. Na tle swojego rodzeństwa wyróżniał się szczególną prostotą, pobożnością, spokojem, umiarkowaniem i skromnością. Stanisław szczególnie oddawał się adoracji Najświętszego Sakramentu oraz swoje życie całkowicie powierzył w ręce Matki Bożej.

Współczesność kreuje zupełnie odmienny, negatywny i zgubny dla rodzin schemat wartości. Często zapomina się o istocie ziemskiego pielgrzymowania. Prawdziwa chrześcijańska rodzina powinna budować swoje życie na fundamencie wiary, miłości i nadziei. Tylko rodzina silna Bogiem jest w stanie pokonać wszelkie trudności.

Niech św. Stanisław Kostka patron dzieci i młodzieży będzie wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia.

Po mszy świętej wierni przeszli w procesji wokół kościoła. Uroczystości odpustowe zakończył poczęstunek w postaci kawy, herbaty i ciast. Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie i uświetnienie uroczystości serdeczne Bóg zapłać.