3.04.2021

Wielka Sobota

Na liturgię Wielkiej Soboty składa się akt poświęcenia pokarmów oraz przepiękna Liturgia Wieczerzy Paschalnej. Tego dnia Kościół milczy. Jest to czas głębokiego skupienia i ciszy. Moment czuwania przy Grobie Pańskim. W tym roku z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych mogliśmy uczestniczyć w bogatej tradycji poprzedzającej celebrację Zmartwychwstania Pańskiego.

Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej uczestniczyliśmy w akcie poświęcenia ognia, wsłuchaliśmy się w Liturgię Słowa oraz odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Zapalony Paschał umieszczony w centrum prezbiterium symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, przypominając nam o tym, że to sam Jezus jest Światłością Prawdziwą i to do Niego należy czas i wieczność.

Ksiądz Proboszcz w kazaniu podkreślił, że przeżywana Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego napawa nas radością, bo Bóg przywraca nam nadzieję na życie wieczne. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu daje nam sakrament pokuty i pojednania, przez który dokonuje się duchowe odnowienie. Przez ten sakrament nieskończonego miłosierdzia otrzymujemy nowe siły, a co najważniejsze jednamy się z Bogiem. W wieczór Wigilii Paschalnej celebrujemy ostateczne zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią. Chrystus jest obecny wśród nas. Ksiądz Proboszcz podkreślił, że mamy nieść dobre wieści i słowa nadziei, bo taką nadzieję daje nam Zmartwychwstały Jezus. Jeśli będziemy zachowywać Jego naukę to otrzymamy życie wieczne, w wiecznej szczęśliwości bez chorób i cierpienia. „Zmartwychwstały Pan jest światłością dla nas i całego świata. Przynosi nadzieję. Przynosi pokój. Przynosi pewność, że i my kiedyś z Nim zmartwychwstaniemy.” – mówił Proboszcz.

Radujmy się z ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. Nieśmy tą wspaniałą nowinę innym. Radujmy się ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy dbać o to, aby światło wiary nigdy nie zgasło i nieustannie rozpraszało mroki tego świata prowadząc nas do Jezusa.