31.03.2021

Wielka Środa

Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi

W Wielką Środę fragment Ewangelii według Św. Mateusza opisuje zdradę Judasza, który za trzydzieści srebrników sprzedał Jezusa arcykapłanom. Słowa Jezusa „Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda” nasycone są bólem i smutkiem a scena zdrady wzbudza w nas przemyślenia nad własnym postępowaniem, które niejednokrotnie przez grzech oddala nas od Jezusa. Jednak Jezus nie rezygnuje z nikogo a jeszcze bardziej pragnie naszego ocalenia i nawrócenia. Tak wielka i nieskończona jest Jego miłość.

W tych ostatnich dniach Wielkiego Postu starajmy się poprawić relację z Jezusem i przylgnijmy do Jego świętych ran, które są dowodem Jego miłości.

Módlmy się:

Ukochany nasz Zbawco, powierzamy Ci wszystkie sprawy, które będą nas dotykać. Składamy je w Twoje miłosierne ręce. Prosimy Cię, abyś otworzył nasze oczy, uszy, serce i rozum na działanie Ducha Świętego, które pomoże nam z jeszcze większą wiarą wypełniać to największe i najważniejsze przykazanie miłości.