6.04.2023

Wielki Czwartek

Rozpoczęliśmy niezwykły czas w Kościele. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne przygotowujące nas do Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy  sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa.

W tym dniu swoje święto obchodzą kapłani, którzy nieustannie podejmują trud nauczania o Bożej Miłości. W sposób szczególny modlimy się za Księdza Proboszcza Krzysztofa dziękując za jego otwarte serce jak tabernakulum, za to że jest nauczycielem Bożych wartości, że idąc za Jezusem najwyższym Kapłanem odkrywa przed nami na nowo piękno Ewangelii. Księże Krzysztofie cała wspólnota parafialna życzy Tobie aby Pan Jezus nieustannie Cię prowadził i wspierał na drodze kapłańskiej posługi, niech Duch Święty oświeca każdy dzień a Matka Boża przytula Cię do Swojego matczynego serca.

Dziękując Bogu w Wielki Czwartek za dar Eucharystii módlmy się aby uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej było dla nas priorytetem aby ci, którzy pogubili się w życiu odnaleźli drogę do kościoła i czerpali z tego najważniejszego źródła życia siły i ogromnego pokrzepienia. Bo „ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Księga Izajasza). Pan Jesus podczas każdej Eucharystii zaprasza nas do stołu, daje nam Swoje Ciało i Krew abyśmy mieli siłę do tego aby zmagać się z codziennością ale przede wszystkim abyśmy zadbali o życie wieczne bo to jest główny cel naszej doczesnej pielgrzymki.

W Wielki Czwartek szczególnie ale i codziennie módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej diecezji. Prośmy o dobrych i wiernych kapłanów aby był dla nich wzorem sam Jezus Chrystus najwyższy Kapłan. Dziękujemy za Księdza Krzysztofa i modlimy się aby Matka Boża wspierała go w trudach kapłańskiego posłannictwa.