1.04.2021

Wielki Czwartek

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim

W Wielki Czwartek przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Fragment Ewangelii według Św. Jana opisuje wydarzenia Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus świadomy czekającego Go cierpienia umył nogi swoim apostołom, którzy noszą brudy tego świata. Podobnie jest z nami, za każdym razem w sakramencie pokuty i pojednania Jezus obmywa nas z naszych grzechów i czeka w sakramencie Eucharystii, po to aby nakarmić nas Swoim Ciałem. Bóg z miłości do każdego człowieka przyjął na siebie bezmiar męki i cierpienia, po to by nas zbawić. Uczestnictwo w Eucharystii winno stanowić dla nas centralny punkt naszego życia. Nie ma nic piękniejszego od uczestnictwa w Eucharystii, bo Bóg jest Miłością, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Panie Jezu, pragniemy aby nasze życie było całkowicie przeniknięte Twoją obecnością. Bądź naszą siłą.

W tym dniu pamiętajmy również o modlitwie za kapłanów, których spotykamy na życiowej drodze. Módlmy się za Księdza Proboszcza Krzysztofa, aby wytrwał w służbie Bogu i człowiekowi.