8.03.2020

Wielki Post czasem nawrócenia

Środą Popielcową w Kościele rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W tym wyjątkowym czasie wpatrujemy się w Krzyż, na którym Jezus z miłości do człowieka poniósł męczeńską śmierć. W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie naszego Pana podejmujemy trud nawrócenia poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Dodatkowo uczestnictwo w przepięknych nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach oraz Triuduum Paschalnym, a także rekolekcjach wielkopostnych przyczynią się do pogłębienia wiary i odnowienia więzi duchowej z samym Bogiem.

Św. Jan Paweł II pisał, że „dziś bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy głęboką potrzebę spotkania się z miłosierdziem Boga, aby czuć się całkowicie zrozumianym w słabości swojej zranionej natury, a nade wszystko, aby doświadczyć duchowo tej Miłości, która przyjmuje, ożywia i wskrzesza do nowego życia”. Doskonałą okazją do tego, aby zakosztować Bożej Miłości i powrócić na drogę wiary jest Wielki Post, który przypomina nam, że nie zostaliśmy powołani do gromadzenia rzeczy materialnych, ale zostaliśmy powołani przez Boga, że przez Niego pochodzimy i do Niego zmierzamy.

Wielki Post to czas „głębokiej prawdy, która nawraca, rodzi nadzieję i przywraca wszystko na swoje miejsce wnosząc pokój. Jest to czas refleksji nad stosunkiem do naszego Ojca. Jest to czas, w którym uświadamiamy sobie wzajemną odpowiedzialność jeden za drugiego. Czas, który uwalnia nas od naszego egoizmu i naszej małostkowości oraz złośliwostek i naszej pychy. Czas, który nas oświeca i wskazuje nam, jak mamy służyć według wzoru Chrystusa”. Z pokorą i miłością wpatrujmy się w ukrzyżowanego Jezusa, który da siłę do podejmowania nieustannego trudu nawrócenia.

Cytaty pochodzą z książki: Jan Paweł II Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku