20.02.2021

Wielkopostne Czuwanie Młodych w koszalińskiej katedrze

19 lutego 2021r. w koszalińskiej katedrze odbyło się Wielkopostne Czuwanie młodych z naszej diecezji. Spotkaniu przewodniczył Biskup Ordynariusz Edward Dajczak. O oprawę muzyczną zadbała Diakonia „Tyle Dobrego” pod kierownictwem ks. Arkadiusza Oslisloka. Wydarzenie transmitowane było na żywo przez „Dobre Media” i nadal dostępne jest na kanale internetowym telewizji (https://www.youtube.com/watch?v=EJdo_lbuAqk).

Biskup Dajczak w słowie skierowanym do młodych bardzo często podkreślał, że każdy człowiek jest wyjątkowy i ważny w oczach Boga. Na wstępie Ordynariusz nawiązał do przypowieści o zagubionej owcy zwracając uwagę, że szczególnie teraz w okresie izolacji, odosobnienia i wszelkich ograniczeń umocnienia należy szukać u Boga, który kocha każdego człowieka niezależnie od tego, jakie popełnia grzechy i jak często upada. Bo Bóg szuka tej jednej, jedynej zagubionej owcy (człowieka). „Bóg potrafi liczyć wyłącznie do jednego. Tym jednym jestem ja” – mówił Biskup Dajczak. Boga obchodzi każdy człowiek. On nikogo nie spisuje na straty, nikim nie gardzi, nikogo nie przekreśla a czyni to dzięki wielkiej i niepowtarzalnej miłości do człowieka. Świadczy o tym przytoczona przez Biskupa scena dotycząca tego, jak Jezus spojrzał na Zacheusza, odkrył w nim pewną tajemnicę, spojrzał na niego oczami miłości, dał mu znak bo Go kochał. Jezus dostrzegł w Zacheuszu to, czego nie widzieli w nim inni. Bo „Jezus się nie poddaje” – mówił Biskup Edward, a pierwszą lekcją jaką stawia przed młodymi jest to, aby dali Jezusowi działać, aby pozwolili Jezusowi spojrzeć w głąb i odkryć pewną tajemnicę, którą odkrył w Zacheuszu dzięki niezwykłej miłości. Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski zachęcał również młodych to czytania Pisma Świętego, aby medytowali słowa wypowiedziane przez Jezusa, bo jest to „list miłosny napisany do człowieka”.  Jedno zdanie przeczytane w Piśmie Świętym może zmienić całe życie. Dzieląc się swoimi doświadczeniami Biskup apelował, aby nie być obojętnym na bliźnich, którzy tak jak Zacheusz czekają na znak, a są często przekreślani i spychani na margines. „Kto nie kocha zawsze będzie osądzał i potępiał niszcząc przy tym siebie”- mówił Biskup. „Nie kochajmy innych tylko dlatego, że są dobrzy ale uczyńmy ich dobrymi kochając” szczególnie teraz w tym krzyku i zgiełku jaki otacza nas z każdej strony – mówił Biskup Edward. Miłość bezwarunkowa dana Zacheuszowi od Jezusa nie pozwala mu być złym człowiekiem. Dlatego też niech okres Wielkiego Postu będzie czasem wyciszenia i oddania się w pełne miłości ramiona Jezusa – zakończył Biskup.

Po homilii nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której Biskup modlił się za młodzież z całej diecezji. Obecni w katedrze młodzi rozważali na osobistej modlitwie otrzymane fragmenty Słowa Bożego. Był to czas skupienia i niezwykłej refleksji, którą przenikała niepojęta i niezwykła miłość Jezusa Chrystusa.

Zdjęcie pochodzi z „Dobre Media” (https://www.youtube.com/watch?v=EJdo_lbuAqk)