8.05.2018

Wizytacja kanoniczna

W dniach 06-07 maja 2018 roku w naszej parafii gościliśmy Biskupa Krzysztofa Zadarkę wraz z Księdzem Andrzejem Pawłowskim. Było to niezwykłe wydarzenie w życiu parafii.

Wizytacja rozpoczęła się w niedzielę o godz. 9:30 w Słonowicach, gdzie tuż przed celebracją Eucharystii nastąpiło powitanie kanoniczne Księdza Biskupa oraz powitanie przez wiernych z parafii m.in. sołtysów i rodzinę z Runowa Sławieńskiego. Wyrazem serdeczności i radości z obecności Księdza Biskupa w naszej wspólnocie parafialnej były wręczone kwiaty. Po powitaniu Ksiądz Proboszcz dokonał charakterystyki swojej działalności z ostatnich pięciu lat na rzecz parafii i kościoła w Słonowicach. Podczas Eucharystii homilię do wiernych wygłosił Biskup Krzysztof Zadarko, poruszając kwestię postrzegania i rozumienia miłości, która znajdowała się w centrum niedzielnej Ewangelii. Życie człowieka pozbawione miłości traci sens, jest puste i jałowe. Jednak należy pamiętać o tej najważniejszej i najprawdziwszej miłości, jaką jest miłość Boga do człowieka. To Chrystus jest jedynym źródłem miłości. W VI Niedzielę Wielkanocną słuchaliśmy następujących słów Jezusa: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Podejmowanie trudu wypełniania Bożych Przykazań jest gwarantem doznania pokoju w sercu i doświadczania namacalnej Bożej Miłości. Wypełniać Boże Przykazania, być wiernym swoim codziennym obowiązkom oraz realizować dane przez Boga powołanie pozwoli trwać przy Nim. Bo miłość człowieka do Boga przejawia się w wypełnianiu Jego przykazań, a kto nie dochowuje Jego nauki popada w gąszcz grzechów i słabości, pozbawiając swoje życia sensu. Musimy podejmować trud ciągłego poznawania Jezusa Chrystusa poprzez uczestnictwo w Eucharystii, modlitwie, czytania Pisma Świętego, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, aby w naszych sercach ciągle paliło się światło miłości do Pana Boga i bliźniego. Ksiądz Biskup swoją homilię zakończył myślą, że wypełnianie nauki Jezusa Chrystusa wniesie do naszego życia pokój i radość.

Kolejnym punktem wizytacji kanonicznej była msza święta w kościele w Tychowie. Biskup Krzysztof Zadarko został przywitany przez sołtysa staropolskim obyczajem: chlebem i solą, a także przez mieszkańców wsi. Jedna z najmłodszych przedstawicielek wyrecytowała specjalnie przygotowany dla Biskupa wierszyk. Po powitaniu Ksiądz Proboszcz scharakteryzował zmiany, jakich dokonał przy pomocy wiernych w kościele w Tychowie, a następnie wygłosił homilię, w której podkreślał ważną rolę Boga w życiu człowieka jako prawdziwej Miłości.

O godzinie 13 rozpoczęła się Eucharystia w kaplicy we Wrzącej. Jedną z intencji była modlitwa za Ochotniczą Straż Pożarną z Wrzącej z racji wspomnienia 4 maja św. Floriana – patrona strażaków. Tradycyjnie Biskup Krzysztof Zadarko został przywitany przez sołtysa wraz z małżonką chlebem i solą oraz przedstawicieli wspólnoty parafialnej z Wrzącej. Po powitaniu Ksiądz Proboszcz scharakteryzował zmiany, jakie zaszły w kaplicy w ostatnich pięciu latach. Ksiądz Biskup wygłaszając homilię do wiernych podkreślał heroiczną postawę św. Floriana, który poniósł męczeńską śmierć za wiarę w Jezusa Chrystusa. Jego czyn możemy rozpatrywać w kategorii autentycznej miłości w Chrystusa, która odegrała fundamentalne znaczenie w życiu św. Floriana.

Po odbytych mszach świętach Ksiądz Biskup spotkał się przy wspólnym stole z księżmi z dekanatu. Następnie o godzinie 16 spotkał się z wiernymi na cmentarzu w Słonowicach. Główne rozważanie Księdza Biskupa koncentrowało się na ważności modlitwy za bliskich zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.

Ostatnim punktem niedzielnej wizytacji było spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych w świetlicy w Tychowie. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Rady Parafialnej, Caritasu Parafialnego, ministranci, dziewczynki czytające Pismo Święte, przedstawiciele Żywego Różańca, sołtys Komorczyna, sołtys Tychowa oraz aktywnie angażujący się w życie parafii mieszkańcy Tychowa. Na spotkanie przybył również wójt Gminy Sławno Pan Ryszard Stachowiak.

W poniedziałek 7 maja Ksiądz Biskup odwiedził Szkołę Podstawową w Słonowicach. Uczniowie pod opieką Pani Jolanty Majerowskiej przygotowali inscenizację przedstawiającą życiorys św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży oraz naszej parafii. Po przedstawieniu Ksiądz Biskup odpowiadał na liczne pytania dzieci oraz nauczył najmłodszych piosenki. Wizyta w szkole zakończyła się spotkaniem Księdza Biskupa z gronem pedagogicznym.

Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do Księdza Biskupa Krzysztofa Zadarki za wygłoszone Słowo Boże, obecność oraz błogosławieństwo, a na dalszą pasterską posługę życzymy Bożego Błogosławieństwa.