31.12.2023

Wszystkie nasze dzienne sprawy…

W ostatnia niedzielę roku 2023 obchodzimy w Kościele Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę zgromadzoną w żłóbku zawierzyliśmy wszystkie rodziny naszej parafii aby wzrastały w świętości i przykładzie jakie daje nam Jezus, Maryja i Józef.

Podczas Eucharystii małżeństwa miały okazję odnowić ślubowanie prosząc Boga o wytrwanie w miłości, zgodzie, szacunku i uczciwości małżeńskiej. Święta Rodzina tak samo mierzyła się z troskami i trudnościami z jakimi często i my mierzymy się w codziennym życiu. Siła w przezwyciężaniu problemów tkwi w kochającej i wspierającej się rodzinie. Nie ma silniejszego fundamentu od rodziny, w której dokonuje się pierwsze odkrywanie tajemnic wiary i przyuczenie do życia chrześcijańskiego.

Kończący się rok 2023 jest dla nas doskonałą okazją do tego aby przeprosić, dziękować i prosić Boga o dalsze prowadzenie i umiejętność rozpoznania Jego świętej woli. Podczas Eucharystii Ksiądz Proboszcz odmówił nabożeństwo dziękczynno-błagalne, podczas którego przeprosiliśmy Boga za wyrządzone krzywdy bezpośrednio Jemu i braciom, za grzechy, słabości za brak dobrych natchnień, za opuszczanie niedzielnej Eucharystii, za panoszące się w świecie zło, za toczące się wojny, za akty obrażające Boga. Dziękowaliśmy również za otrzymane dotąd łaski, za zawarte w minionym roku małżeństwa, za chrzty nowych parafian, za nowych mieszkańców parafii prosząc jednocześnie o światło wiary w nadchodzącym 2024 roku.

Życie bez Boga jest martwe dlatego też u progu rozpoczynającego się roku w dziękczynieniu i błaganiu prośmy miłosiernego Boga o szczególną troskę i opiekę a Jego Najświętszą Matkę Maryję o wstawianie się za nami u Swojego umiłowanego Syna aby nieustannie prowadziła nas do świętości.