16.10.2019

XIX Dzień Papieski – „Wstańcie, chodźmy!”

Dnia 13 października br. obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Jest to nawiązanie do dzieła wydanego w 2004 roku, które jest poświęcone pierwszej pielgrzymce św. Jana Pawła II do Polski, gdzie padły najważniejsze słowa przez nas wszystkich bardzo znane: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.  Wstęp do książki św. Jan Paweł II zakończył następującymi słowami:

Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie, umocnieni nadzieją, która zawieść nie może, kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia: „Wstańcie, chodźmy!” (por. Mk 14, 42).

Odczytać z nich możemy niezwykłą mądrość polegającą na całkowitym zaufaniu Bogu i pokładaniu w Nim nadziei.

XIX Dzień Papieski był również doskonałą okazją do przypomnienia sobie nauczania Papieża Polaka. Jego niezwykła skromność, pokora, mądrość, poszanowanie godności drugiego człowieka, całkowite powierzenie się Matce Bożej i umiłowanie modlitwy różańcowej w sposób szczególny zasługują na pamięć. Niezłomna wiara, pokładanie nadziei w Bogu i świadoma miłość to wartości, które niewątpliwie powinny stanowić fundament naszego chrześcijańskiego życia.

Z okazji Dnia Papieskiego członkowie Caritas Parafii sprzedawali upieczone papieskie kremówki – ulubione ciasto św. Jana Pawła II. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby Caritas.