14.10.2020

XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus

11 października 2020r. obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus. Totus Tuus – cały Twój Maryjo to dewiza św. Jana Pawła II. Oznacza ona niezwykłe przylgnięcie do Chrystusa przez Jego Matkę Maryję.

Hierarchowie Kościoła w Polsce list pasterski rozpoczęli od nawiązania do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią Covid 19. Rozprzestrzeniający się wirus jest przyczyną wielu ludzkich dramatów: bólu, osamotnienia czy lęku związanym o zapewnienie bytu swoim rodzinom ze względu na kryzys gospodarczy. W związku z tym każdy z nas powinien się zastanowić na jakim fundamencie ma budować dalej swoje życie. Odpowiedź jest bardzo prosta winniśmy całkowicie zaufać Chrystusowi przyjmując całkowicie Jego naukę.

Kardynałowie, Arcybiskupi oraz Biskupi zwrócili szczególną uwagę na fakt, że oparcie całego swojego życia na Chrystusie jest możliwe przez Maryję. Zawołanie TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ przez św. Jana Pawła II oznacza przylgnięcie do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Ta szczególna dewiza towarzyszyła Papieżowi Polakowi przez cały Jego pontyfikat. Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ona także konieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności – czytamy w Liście Pasterskim Episkopatu Polski.

Św. Jan Paweł II zawierzając całe Swoje życie Maryi doświadczył Jej niezwykłej macierzyńskiej troski. Często wyrażał Swoją wdzięczność za przeżytą wojnę oraz ocalenie w   zamachu 13 maja 1981r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Hierarchowie Kościoła w liście przywołali słowa św. Jana Pawła II wygłoszone na Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie 13 grudnia 1987 roku, które dotyczyły tego, że do wypełniania nauki Chrystusowej oraz nauczania Kościoła potrzeba wielkiej odwagi, wbrew obowiązującemu światopoglądowi. Ufność słowu Chrystusa przez Maryję jest gwarantem szczęśliwego życia. Bliska więź z Bogiem wyraża się w miłości do drugiego człowieka zwłaszcza doświadczonego życiem, samotnością, ubóstwem czy bezradnością. W takich sytuacjach wzorem do naśladowania jest Maryja, która do końca towarzyszyła Jezusowi w drodze krzyżowej i była przy Nim do samej śmierci co świadczy o Jej miłości i matczynej trosce.  

Św. Jan Paweł II często powtarzał, aby codziennie odmawiać różaniec. Ta prosta ale zarazem głęboka modlitwa ukształtuje postawę zawierzenia „TOTUS TUUS”. Kardynałowie, Arcybiskupi oraz Biskupi zachęcają do odmawiania różańca udając się do pracy, szkoły czy na zakupy. Niech rozważanie życia Chrystusa i Jego Matki w tajemnicach różańcowych będzie ukojeniem dla samotnych, cierpiących, chorych. Niech rodziny poprzez odmawianie cząstek różańca świętego zawierzą wszystkie swoje sprawy Bogu przez ręce Maryi. „Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim” – czytamy w liście.

Zbliżając się do rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową nie zapominajmy o orędziu jakie zostawił nam Papież Polak. Odmawiajmy codziennie różaniec, który pomaga rozważać życie Chrystusa i odkrywać tajemnice Zbawienia. Wypowiadanie z ufnością pozdrowienia anielskiego pomoże nam umocnić naszą wiarę, nadzieję i miłość.