12.10.2021

XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”

W minioną niedzielę obchodziliśmy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!” organizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która od lat wspiera materialnie utalentowaną młodzież pochodzącą z ubogich rodzin. Te niezapomniane słowa rozpoczynające 27 letni pontyfikat wypowiedział 22 października 1978 roku św. Jan Paweł II na placu świętego Piotra w Rzymie.

Papież Polak wielokrotnie powtarzał, że potrzebujemy odwagi aby otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi abyśmy nie bali się otworzyć na Bożą Miłość abyśmy budowali przyszłość na niezniszczalnym fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus. Pontyfikat św. Jana Pawła II był niezwykłym pontyfikatem nadziei. W jednym z przemówień papież apelował abyśmy nie pozwolili na to aby zgasła w nas iskra miłosierdzia. W obliczu szybko dokonujących się zmian w przestrzeni społecznej, czasach niepewności i wielu obaw nie możemy dopuścić do tego aby zapomnieć o Chrystusie, co więcej wezwanie „Nie lękajcie się!” dodaje nam odwagi i napawa nadzieją, że nie jesteśmy sami, że każdego dnia jest przy nas sam Jezus Chrystus. W liście pasterskim Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego czytamy, że w najtrudniejszych sytuacjach życiowych bardzo ważna jest Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, kiedy to upadając na kolana przed Jezusem szukamy sił i pokrzepienia by powstać i wziąć krzyż osobistych zmartwień i problemów, które niesie ze sobą codzienność. Św. Jan Paweł II zachęcał: W świecie, w którym zło zdaje się zwyciężać, a nadzieja czasem zanika stawajcie się bliźnimi jedni drugich, tak jak Chrystus stał się waszym bliźnim. Nie odwracajcie wzroku, miejcie odwagę wyjść na spotkanie i uczynić braterski gest, wzorem Szymona Cyrenejczyka, który wspomógł Jezusa w drodze na Kalwarię” (Paryż 22 sierpnia 1997 r.). Pomagając bliźnim stajemy się świadkami nadziei i wypełniamy wezwanie, które na początku pontyfikatu zaakcentował św. Jan Paweł II.

Szczególnie zapamiętajmy słowa wypowiedziane przez Papieża Polaka w 1998 roku w Hawanie, które wciąż zdobywają na aktualności: „Nie lękajcie się otworzyć serca Chrystusowi pozwólcie Mu wejść do swojego życia aby (…) osoby, rodziny, narody idąc wiernie za Jezusem Chrystusem odnalazły prawdziwy sens swego życia, oddały się na służbę bliźnim, przemieniały relacje rodzinne, ekonomiczne i społeczne, co z pewnością okaże się dobrodziejstwem dla ojczyzny i dla społeczeństwa”. Potrzebujemy budować przyszłość na Chrystusie, kierować się zasadami Ewangelicznymi, których znajomość pomoże nam racjonalnie i świadomie podejmować właściwe decyzje zgodne z nauką Chrystusa. Przyzywając orędownictwa Maryi umiłowanej szczególnie przez św. Jana Pawła II prośmy Ją o nieustającą nadzieję, matczyną pomoc i wsparcie na drodze prowadzącej do Jej Syna.

W 43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978 rok) oraz we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II (22 października) powróćmy do nauczania ukochanego przez wszystkich Papieża Polaka pielęgnując wartości, którym był wierny do końca.