3.05.2019

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo

Dziś, 3 maja od Bałtyku po gór szczyty wybrzmiewają słowa pięknej pieśni „z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. Nasze myśli biegną ku Maryi – Królowej Polski, a więc naszej Królowej – Królowej naszych serc, oblubienicy Ducha Świętego.

W 1656 roku, kiedy Polska przeżywała trudny czas najazdu wojsk szwedzkich i rosyjskich król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej złożył uroczyste śluby zawierzając Maryi cały naród polski. Następnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku biskupi polscy zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozszerzenie tej uroczystości na cały kraj, która od 1920 roku za pośrednictwem papieża Benedykta XV obchodzona jest oficjalnie 3 maja.

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas na Golgotę, gdzie Jezus z wysokości krzyża kieruje piękne słowa do Swojej Matki mówiąc: „Niewiasto, oto syn Twój” i do ucznia Jana: „Oto Matka twoja”. Jan pod krzyżem reprezentuje każdego z nas. Jego Matka jest też naszą Matką. W tym szczególnym dniu zastanówmy się jak bardzo kochamy naszą Maryję Matkę. Czy oddajemy Jej należytą cześć? Czy wypełniamy Jej orędzie, które brzmi, abyśmy słuchali i wypełniali słowa Jej umiłowanego Syna, który jest drogą, prawdą i życiem? Maryja każdego z nas ochrania płaszczem Swojej opieki, pragnie dobra, wyprasza potrzebne łaski u Swojego Syna i darzy nas Swoją matczyną i niepowtarzalną miłością.

Warto również poddać refleksji niezwykle ważne dla nas Polaków i patriotów święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja, najważniejszego aktu prawnego określającego prawa każdego obywatela. Konstytucja rozpoczynała się od słów:  „w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”, co świadczy o zawierzeniu narodu polskiego Bogu, który jest źródłem prawdy, piękna i sprawiedliwości.  W obliczu ogromnego kryzysu wartości, świata reklamy i ideologii ogromna chrześcijańska odpowiedzialność spoczywa na rodzinach, które winny dawać dobry przykład młodemu pokoleniu, bo właśnie to pokolenie jest przyszłością naszego narodu. Módlmy się więc każdego dnia do Maryi Królowej Polski za naszą umiłowaną ojczyznę o pokój, umocnienie w wierze, nadzieję i miłość, które tak bardzo są potrzebne do kroczenia drogami Jezusa Chrystusa.