22.04.2019

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Trwamy w atmosferze świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Świąt, które napawają nasze serca ogromną radością i niegasnącą nadzieją. Cieszymy się, że Ten który został skazany na okrutną mękę, niesprawiedliwą śmierć i poniżanie pokonał grzech odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstały Chrystus powraca do człowieka przynosząc pokój i miłość.

Przez największą prawdę jaką jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa pamiętajmy o tym, że celem naszej doczesnej pielgrzymki jest królowanie z Panem w chwale. Nie bądźmy więc jak tułacze, którzy idą nie widząc żadnego sensu i celu. Jan Paweł II często podkreślał ogromną potrzebę obecności Jezusa w życiu każdego człowieka, która przynosi miłość i pokój tak bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach.

Pamiętajmy, że Chrystus zmartwychwstał po to, aby człowiek żył pełnią życia nie zapominając przy tym, że żyje dla Boga i w Bogu. Nie odrzucajmy więc Tego, który jest źródłem łaski, przebaczenia, pokoju i nigdy niekończącej się miłości do człowieka pomimo upadania pod ciężarem grzechów i słabości.  

Zdjęcie: Dawid Grzybek